20/01/2021 Gam Dol pel Suicidi.

Bona tarda,

 

Des de l’Associació Salut Mental Baix Llobregat us informen de l’inici online dels Grups d’Ajuda Mutua per a supervivents per suïcidi:

 

Enllaç accés a la sala virtual on en desenvoluparà el GAM per a supervivents per suïcidi: https://meet.jit.si/Suicidi.SMBLL-APSAS

Data d'inici del grup: 16 de Febrer.
Horari de les sessions: de 18.30 hores a 20.00 hores
Freqüència de les trobades cada quinze dies.

Recordo que és imprescindible que les persones interessades a participar-hi,  han d'haver realitzat una entrevista d'acollida amb el  Dario Nogués, responsable del grup i president de APSAS, telèfon 699 861 164 .

 

Cordialment,

                  

www.apsas.org 

Telèfon; 699.861.164 / mail; apsascontacte@gmail.com
Inscrita amb el número 60998 de la secció 1ª del Registre de Girona
APSAS, segons la Llei Orgànica de Protecció de Dades (L.O. 15/1999, de 13 de desembre), us informa que les dades que es facilitin s'incorporaran a un fitxer informatitzat, la titularitat i responsabilitat correspon a APSAS. Seran tractades amb absoluta confidencialitat, seran utilitzades per comunicar informació sobre l'associació, i no seran cedits a tercers. Poden sol·licitar la  modificació de les mateixes o la seva eliminació del registre a través de les vies ordinàries de comunicació. 

Publicat per admin en Gam Dol Suicidi