Associació Salut Mental Baix Llobregat


Segons diu Paulo Freire (1970) l´Alliberació es produeix en Grup o no es produeix.


Benvingudes i Benvinguts !

Fundada l´any 1996 a Sant Just Desvern Associació Baix Llobregat

Volem comunicar-nos ja que d´aquesta manera estem més pròxims, i també volem que en la nostra Associació us sentiu lliures, acollits i donant-vos suport.

I la nostra voluntat és donar atenció i impulsar els recurssos no sanitàris dels que la pròpia societat disposa per a fer front al Patiment individual o col.lectiu.

L´Associacionisme de la societat civil pretén millorar l´espai públic i transformar la realitat a través de la participació social, organitzant i planificant accions prèviament reflexionades per el Col.lectiu de Persones Afectades per un Trastorn Mental, llurs Famílies i Amics. Volem millorar, aquesta és la nostra intenció, la qualitat de vida pròpia i la dels seus.

Entitat de la Federació Salut Mental Catalunya.

Seu actual a Cornellà desde l'any 1998. El nostre àmbit territorial és la Comarca del Baix Llobregat Sud.

Per altra banda, l´atenció l´enfoquem tenint present els Drets Humans sobre la Salut Mental(ONU)