Associació Baix Llobregat Salut Mental

L'Associació “Salut Mental Baix Llobregat” és una entitat sense ànim de lucre que es va fundar l’any 1996 a Sant Just Desvern i té com a àmbit d'acció territorial el Baix Llobregat . Es membre de la Junta Executiva de la Federació de Salut Mental Catalunya. Actualment l'Associació està constituïda per una seixantena de socis. Es membre de la Junta Executiva de la Federació de Salut Mental de Catalunya


OBJECTIUS ESTATUTARIS:

1. La protecció de les persones amb trastorns mentals residents a la Comarca del Baix Llobregat, així com la defensa, promoció i desenvolupament dels seus drets, l'estudi de la seva situació i l'assessorament dels seus familiars, unint l'esforç d'aquests en ordre a la millor solució dels problemes que puguin tenir les persones amb trastorns mentals i les persones del seu entorn.

2. Representar els Associats dins l'àmbit de les finalitats de l'Associació.

3. Sensibilitzar les autoritats públiques, les diverses organitzacions socials i la societat en general a propòsit de la problemàtica i necessitats de les persones amb problemàtiques mentals.

4. Col·laborar amb les autoritats, organismes i organitzacions públiques en la millor evolució i tractament de les problemàtiques mentals.

5. L'exercici d'accions judicials davant dels jutjats i tribunals de qualsevol ordre i jurisdicció, en defensa dels drets de les persones amb trastorns mentals, dels seus familiars i del millor ordre sanitari en matèria de problemàtiques mentals.