PER A FAMILIARS GRUPS D'AJUDA MÚTUA

L'Associació organitza Grups d'Ajuda Mútua per a les persones associades i oberts també a la ciutadania. 

Els Grups d'Ajuda Mútua (GAM) ofereixen suport a familiars (encara que també hi ha grups d'usuaris) on troben un lloc on expresar els seus negits i la possibilitat d'expresar-se amb el suport d'un professional en psicologia, mantenint un clima de germanor entre els familiars que tenen en comú la necessitat de fer seu un espai on parlar sobre la salut mental d'un familiar i tota la problemàtica que suposa,  que s'ha creat amb aquest objectiu.

Els GAM de l'associació s'organitzen a:

CORNELLA.

Grup de Familiars de Club Social Espai 3: Els dijous alterns  a les 17:30h  al Club Social Espai 3 (C/ Marques de Cornellà 17)

Grup d'usuaris de Club Social Eapia 3:Els dijous alterns a les 19:00 h al Club Social Espai 3 (C/ Marques de Cornellà 17)

Grup de Familiars de Salut Mental Baix Llobregat:Els dijous alterns  a les 19:00 a les 20 :30h  al Club Social Espai 3 (C/ Marques de Cornellà 17)

SANT FELIU DE LLOBREGAT.

Dijous alterns a les 11:30h cada quinze dies.

 

Per qualsevol dubte contactar amb : Jaume Vidal Forns 659961016

 

PER A FAMILIARS TALLER DE MANUALITATS

Els dimecres a Molins podreu gaudir de la possibilitat de fer manualitats amb nosaltres.

 

None GRUPS D'AJUDA MUTUA DOL PER SUÏCIDI